ସମ୍ବାଦ

ଚେଙ୍ଗଡୁ ଜିଙ୍ଗୱାଇ ମେସିନ୍ ତିଆରି CO।, LTD କୁ ଚେଙ୍ଗଡୁ “ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଳନ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ମୂଲ୍ୟବୋଧ” ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ |

ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଳନ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍-ମୂଲ୍ୟବୋଧ |

ଚେଙ୍ଗଡୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଚୀନ୍‌ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ଏବଂ ଚୀନ୍‌ର ଅର୍ଥନ development ତିକ ବିକାଶର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଟେ।ଏହି ଦ୍ରୁତ ଗତିଶୀଳ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବେଶରେ, ଏକ କମ୍ପାନୀ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସଚ୍ଚୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ |ଆମର କମ୍ପାନୀ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦିନଠାରୁ “ଗ୍ରାହକ-ଆଧାରିତ, ଗୁଣବତ୍ତା-ଆଧାରିତ” ର ବ୍ୟବସାୟିକ ଦର୍ଶନକୁ ପାଳନ କରିଆସୁଛି ଏବଂ “ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଳନ କରିବା ଏବଂ credit ଣ ମୂଲ୍ୟବୋଧ” ଆମ କମ୍ପାନୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ବିକାଶର ମୂଳଦୁଆ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି |ଆମେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ଭଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବା ସହିତ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ |

ସମ୍ପ୍ରତି, ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ “ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଳନ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍-ମୂଲ୍ୟବୋଧ ”ସମ୍ମାନ |, ଯାହାକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ କମ୍ପାନୀର ସଚ୍ଚୋଟ କାର୍ଯ୍ୟର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରମାଣ |ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଶିଳ୍ପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ, ଆମେ ସର୍ବଦା ସଚ୍ଚୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ଆମ କମ୍ପାନୀର ବିକାଶର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳଦୁଆ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ |କମ୍ପାନୀ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ କଡାକଡି ପାଳନ କରେ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ଆଧାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କରେ ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ହାସଲ କରେ |ଏହି ସମ୍ମାନ ସମାଜର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତା |

ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଆମେ ସଚ୍ଚୋଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଦର୍ଶନକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ସେବା ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା, ସାଧାରଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ଯୋଗାଇବା |ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ to ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, କର୍ପୋରେଟ୍ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ actively କୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ସମାଜର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଗତିରେ ଅଧିକ ଅବଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା |

ଜିଙ୍ଗୱାଇ ମେସିନ୍ ତିଆରି CO।, LTD


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମେ -10-2023 |